Święto Patrona dzieci i młodzieży '2020

Przeżywamy X Tydzień Wychowania, którego zwieńczeniem jest święto św. Stanisława Kostki - Patrona dzieci i młodzieży. Z tej okazji w piątek, 18 września, na Mszy św. o godz. 18.30 Ks. Prałat Eugeniusz Cebulski wraz z pozostałymi Duszpasterzami Kolegiaty modlili się w intencji dzieci i młodzieży ze wszystkich Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych znajdujących na terenie naszej Parafii, a także w intencji nauczycieli, wychowawców, rodziców i dziadków.

Imieniny ks. Roberta Gacka

W czwartek, 17 września, obchodziliśmy wspomnienie św. Roberta Bellarmin. Jest to m.in. patron ks. Roberta Gacka - wikariusza Kolegiaty i moderatora diecezjalnego Ruchu Światło-Życie. Dlatego Duszpasterze Kolegiaty z Ks. Prałatem Eugeniuszem Cebulskim na czele sprawowali uroczystą Eucharystię w intencji Ks. Solenizanta, w której uczestniczyli Rodzice i Siostra Ks. Roberta oraz przedstawiciele grup parafialnych, którymi się opiekuje Solenizant.

Dożynki Miejskie '2020

Z racji pandemii koronawirusa tegoroczne Miejskie Dożynki były bardzo skromne. Na szczęście nie zabrakło uroczystej Mszy św. dziękczynnej za zebrane plony, którą sprawował Ks. Prałat Eugeniusz Cebulski. Ks. Proboszcz dziękował Dobremu Bogu za rolników, za ich poświęcenie, ciężką pracę i trud, by nikomu nie zabrakło chleba.

40-lecie NSZZ Solidarność w naszej Kolegiacie

Rok 2020 to czas świętowania okrągłych rocznic. Jedną z nich jest 40. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych i narodzin Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Z tej okazji, w niedzielę, 13 września Ks. Prałat Eugeniusz Cebulski przewodniczył uroczystej Eucharystii w intencji Ojczyzny i NSZZ Solidarność przez wstawiennictwo bł. Ks. Jerzego Popiełuszki i św. Jana Pawła II.

Rodzinny Papieski Rajd Rowerowy

Rok 2020 to m.in. czas świętowania setnej rocznicy urodzin Papieża św. Jana Pawła II. W Polsce i na całym świecie czyni się to na bardzo różne sposoby. Mieszkańcy Jaworzna uczcili Wielkiego Polaka - Honorowego Obywatela Miasta Jaworzna biorąc udział w Rodzinnym Papieskim Rajdzie Rowerowym.

Nowy rok szkolny i formacyjny 2020/2021. Imieiny Ks. Grzegorza

Nowy rok szkolny i formacyjny 2020/2021, mimo pandemii koronawirusa, rozpoczął się w podobny sposób jak w poprzednich latach. Ks. Prałat Eugeniusz Cebulski o godz. 8.00 rano sprawował Eucharystię w intencji dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli i wychowawców oraz poświęcił przybory szkolne młodym uczestnikom liturgii. Natomiast wieczorem Ks. Proboszcz wraz z Duszpasterzami Kolegiaty modlili się za wszystkie grupy działające przy naszej Parafii, by nie zabrakło tych, którzy na różne sposoby będą głosić Dobrą Nowinę całemu światu.

224 Jaworznicka Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę

Najważniejsze informacje o 224 Jaworznickiej Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę:
1. Msza Św. na rozpoczęcie pielgrzymowania w Kolegiacie św. Wojciecha i Katarzyny - 03 września o godz. 9.00.
2. Po Mszy św. ks. Andrzej Krupa wyrusza  na pielgrzymkę w intencjach pielgrzymów duchowych i złożonych intencjach przez wiernych. Jest on reprezentantem całej wspólnoty Jaworznickiej Pielgrzymki ze względu na pandemię.

Duchowe pielgrzymowanie na Jasną Górę

W niedzielę, 9 sierpnia, rozpoczyna się Sosnowiecka Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę z Olkusza. W tym roku ze względu na sytuację epidemiczną w Polsce uczestniczą w niej tylko Kapłani pod przewodnictwem Ks. Biskupa Ordynariusza Grzegorza Kaszaka. Natomiast wierni mogą uczestniczyć w niej w sposób duchowy.

Msza św. na zakończenie roku formacyjnego i imieniny ks. Pawła

Jak co roku, tuż przed wakacjami, Ks. Prałat wraz z pozostałymi Duszpasterzami Kolegiaty sprawował Eucharystię kończącą rok formacyjny 2019/2020. Na początku Ks. Proboszcz wyraził radość z tego, że wszyscy żyjemy oraz podziękował wszystkim działającym we wspólnotach parafialnych. Zaznaczył również, że formacja w tym roku była utrudniona z powodu szalejącej pandemii, dlatego zachęcał do nieustannej modlitwy, by to zagrożenie minęło bezpowrotnie. W tym dniu modliliśmy się również w intencji Ks. Pawła Łajcy, który swoje imieniny obchodzi w poniedziałek, 29 czerwca.

Imieninowa Msza św. w intencji ks. Waldemara

Ks. Waldemar Kuś swoje imieniny obchodził we wtorek, 23 czerwca. Natomiast Msza święta w intencji Czcigodnego Solenizanta miała miejsce dzień wcześniej, której przewodniczył Ks. Prałat Eugeniusz Cebulski. We wprowadzeniu do Eucharystii Ks. Proboszcz przedstawił sylwetkę św. Waldemara i złożył Ks. Solenizantowi serdeczne życzenia.

Wednesday the 30th. Affiliate Marketing. Parafia św. Wojciecha i św. Katarzyny w Jaworznie
Copyright 2012

©