Decyzja o wstąpieniu do seminarium duchownego winna być poprzedzona dłuższym namysłem, a dokonywać jej trzeba w atmosferze modlitwy.
Podstawą jest zawsze głęboka wiara i zaufanie do Boga, a także gotowość do ofiar i wyrzeczeń, na które każdy człowiek, który chce pełnić wolę Bożą, nie tylko w kapłaństwie, powinien być przygotowany.


Trzeba osobiście skontaktować się z Seminarium i złożyć następujące dokumenty:
Akt Chrztu i świadectwo Bierzmowania,
Świadectwo ukończenia szkoły średniej,
Świadectwo maturalne,
Świadectwo zdrowia,
Opinię Księdza Proboszcza,
Opinię Katechety,
Podanie o przyjęcie (napisane odręcznie),
Życiorys (napisany odręcznie)
Dwie fotografie
Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego
Odpis zupełny aktu urodzenia z Urzędu Stanu Cywilnego


Egzamin wstępny odbędzie się w gmachu seminarium w Częstochowie w następujących terminach:
9 lipca o godz. 10:00
10 września o godz. 10:00