Każdego roku, 22 listopada, obchodzimy liturgiczne wspomnie św. Cecylii - patronki muzyki kościelnej, muzyków, chórzystów i organistów. Z tej okazji Ks. Prałat Eugeniusz Cebulski przewodniczył Mszy św. w intencji naszych Organistów: Pana Wojciecha Gawlasa i Pana Ludwika Wisiorka oraz Chóru Parafialnego i Scholi przy naszej Kolegiacie.

W czasie Eucharystii Ks. Proboszcz poświęcił obraz św. Cecylii, ufundowany przez Chórzystów. Ukazując sylwetkę jednej z najbardziej znanych męczennic, wyraził wdzięczność wszystkim, którzy przez śpiew i muzykę dbają o piękno liturgii.

FOTO: Szymon Wątor