22 listopada jest dniem wspomnienia św. Cecylii - patronki muzyki kościelnej.

W tym roku sytuacja epidemiologiczna uniemożliwiła radosne uczczenie Jej święta. Zamilkł chóralny śpiew, lecz naszych serc nic ugasić nie zdoła.

Napełnieni wiarą, nadzieją i ufnością posyłamy duchownym w naszej Kolegiacie i wszystkim parafianom najserdeczniejsze pozdrowienia oraz życzenia zdrowia, dobrych myśli i cierpliwości na powrót normalnych dni
- Chór Parafialny i Organista Wojciech.

Święta Cecylio, módl się za nami!