W dniach od 15 do 30 lipca 2017 r. uczestniczyliśmy w oazie II stopnia w Krościenku. Czekaliśmy na te rekolekcje ze zniecierpliwieniem. Jechaliśmy na nie z wielką chęcią poznania miejsca, gdzie wszystko się zaczęło. Gdzie swoje korzenie ma Domowy Kościół. Tam, gdzie ks. Franciszek Blachnicki rozpoczął swoje dzieło.

Tematem rekolekcji było podążanie z Narodem Wybranym podczas wyjścia z Egiptu do Ziemi Obiecanej i odszukiwanie w swoim życiu analogii. Nasz Exodus miał na celu odkrywanie zniewoleń, słabości przywiązań do złego, tego wszystkiego co nas ogranicza i zniewala. Trzeba było się otworzyć - sięgnąć w głąb samego siebie i zobaczyć to wszystko, co nie pozwala nam w pełni zaufać Jezusowi. Wiedzieliśmy, że nie będzie to łatwe, że będzie trudno, bo tak to już jest na rekolekcjach, one na nowo porządkują nasze życie, wskazując nam właściwy cel i postawę wobec Boga i ludzi.

Program rekolekcji był bogaty... Konferencje, spotkania, codzienna Eucharystia, liturgia Słowa Bożego oraz bezpośredni kontakt z osobami, które pracowały w Centralnym Ośrodku Rekolekcyjnym na Jagiellońskiej z ks. Blachnickim, dały nam poczuć ducha tego miejsca i to, do czego zmierzał ks. Franciszek, że będąc w małżeństwie do świętości kroczy się razem.

Był to piękny, błogosławiony czas. Dobremu Bogu dziękujemy, że trwając ósmy rok w Domowym Kościele, po raz kolejny w naszym życiu obdarzył nas łaską i darem przeżycia rekolekcji. Byliśmy u źródeł, Pan Bóg dotknął nas, uzdrowił nasze relacje i umocnił miłość małżeńską. Jesteśmy Mu za to wdzięczni. Bóg mówi każdemu z nas: "Starczy ci Mojej łaski".

Chwała Panu!

Grażyna i Mirosław (Domowy Kościół)