W sobotę 08 lutego w naszej Kolegiacie gościliśmy Ikonę Krzyża Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w ramach trwającej ogólnopolskiej peregrynacji. O godzinie 18.00 uroczyście, w asyście LSO i Pary Rejonowej, Ks. Prałat Eugeniusz Cebulski wprowadził Krzyż do głównego ołtarza. Po krótkim wstępie o znaczeniu i sensie ikony Ks. Proboszcz odmówił dziesiątek różańca w intencji trzeźwości naszego narodu.

O godzinie 18.30 rozpoczęliśmy Mszę Świętą. Przewodniczył jej Ks. Prałat, a kazanie wygłosił ks. Andrzej Nackowski. Po Mszy Świętej miała miejsce adoracja ikony krzyża, prowadzona przez rodziny Domowego Kościoła. Natomiast w niedzielę o godz. 12.00 Ks. Proboszcz sprawował Msze św., w czasie której złożono deklaracje przystąpienia do KWC. Na zakończenie Ks. Prałat odmówił koronkę do Bożego Miłosierdzia, pobłogosławił Ikoną Krzyża KWC i wręczył ją małżeństwu z Oazy Rodzin, ponieważ do 14 lutego Krzyż będzie nawiedzał rodziny Domowego Kościoła Rejonu Jaworzno.  Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do wspólnej modlitwy. A Jezusowi za ten szczególny czas, kiedy dotykał nasze rodziny.