"Temu, który nas miłuje, który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów, uczynił nas królestwem Boga i Ojca swojego, Jemu chwała i moc na wieki wieków." - m. in. takie słowa zostały umieszczone w tegorocznej Ciemnicy i przy Grobie Pańskim.

Ciemnica i Grób Pański zostały wykonane przez siostrę Danutę Darosz oraz panów: Tadeusza Kuliga, Stanisława Pacuta oraz Jerzego Sawickiego.

 

foto: Mateusz Jakubik, ks. Dawid Kuczek