3 kwietnia, na Mszy św. o godz. 12.00 swój złoty jubileusz kapłaństwa świętował nasz Rodak - ks. Tadeusz Kucia. Szanowny Jubilat przewodniczył Eucharystii i wygłosił Słowo Boże. W tym dniu swój jubileusz 50-lecia życia zakonnego świętowała także rodzona siostra ks. Tadeusza, Ksieni Matka Anna Krystyna Kucia - Mniszka Klasztoru Panien Benedyktynek w Staniątkach.