Uroczystościom patriotycznym towarzyszą Poczty Sztandarowe. Podczas świętowania kolejnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i uroczystości MB Królowej Polski obecne były sztandary miasta, zakładów pracy, związków zawodowych i organizacji, a także placówek oświatowych. Gra orkiestra zakładowa Tauron.