W naszej parafii Sakrament Chrztu Świętego w czerwcu, odbędzie się w trzecią niedzielę miesiąca, tj. 16 czerwca, o godz. 14.00.

Katecheza przedchrzcielna 12 czerwca (środa), po Mszy Św. wieczornej dla rodziców i chrzestnych, którzy chrzczą dzieci w najbliższą niedzielę.  

Chrzest święty (wg Katechizmu Kościoła Katolickiego) - jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania.

Sam Pan potwierdza, że chrzest jest konieczny do zbawienia. Dlatego też polecił On swoim uczniom głosić Ewangelię i chrzcić wszystkie narody. Chrzest jest konieczny do zbawienia dla tych, którym była głoszona Ewangelia i którzy mieli możliwość proszenia o ten sakrament. Kościół nie zna oprócz chrztu innego środka, by zapewnić wejście do szczęścia wiecznego. Stara się więc nie zaniedbywać otrzymanego od Pana nakazu, by "odradzać z wody i z Ducha Świętego" wszystkich, którzy mogą być ochrzczeni. Bóg związał zbawienie z sakramentem chrztu, ale sam nie jest związany swoimi sakramentami.


Wymagane dokumenty przy zgłaszaniu sakramentu chrztu:
- akt urodzenia dziecka,
- świadectwo sakramentu małżeństwa rodziców,
- dane chrzestnych (rok urodzenia, zamieszkanie)
- zaświadczenie od chrzestnych ze swojej parafii (tam, gdzie mieszkają, zameldowanie jest sprawą drugorzędną), że mogą pełnić taką funkcję.

Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto ukończył szesnaście lat, jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić (Kodeks Prawa Kanonicznego kanon 874) [Chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w związku z drugą osobą bez ślubu kościelnego.]

Dokumenty zgłaszamy w Kancelarii Parafialnej miesiąc przed chrztem.