Czy zbiorowa intencja Mszy św. jest gorsza lub mniej skuteczna?

Absolutnie nie, ponieważ moc Mszy św. zależy nie od liczby kapłanów, ale od Chrystusa, który ofiaruje siebie Ojcu w powierzonych intencjach. Jego ofiara ma zawsze wartość nieskończoną i moc zdolną objąć wszystkie intencje świata. Różnica między intencją „indywidualną” a „zbiorową” może mieć jedynie psychologiczne znaczenie w przeżywaniu Mszy św. przez osoby, które o intencję prosiły.
Ważne jest religijne zaangażowanie w modlitwę osoby zamawiającej intencję mszalną, czego wyrazem jest m.in. obecność, przyjęcie komunii świętej w łasce uświęcającej, skupienie, gorliwe i czynne uczestnictwo (głośne odpowiadanie na mszy, śpiewanie pieśni, godna postawa, wykonywanie staranne gestów itp).