W okresie wielkanocnym, trwającym w Kościele katolickim do uroczystości Zesłania Ducha Świętego modlitwę Anioł Pański w południe, gdy bije dzwon w kościele, zastępuje hymn Regina Caeli, czyli „Królowo Nieba, wesel się”.


Królowo nieba, wesel się, alleluja,
Bo Ten, któregoś nosiła, alleluja,
Zmartwychwstał jak powiedział, alleluja,
Módl się za nami do Boga, alleluja.

 Raduj się i wesel, Panno Mario, alleluja

 Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja.

Módlmy się. Boże, któryś przez zmartwychwstanie Syna swojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa świat uweselić raczył, daj nam, prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę Pannę Maryję dostąpili radości życia wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego.

W: Amen.