"Ważne jest modlić się. Z tego obowiązku nikt nie jest zwolniony, ponieważ, niestety, jest prawdziwe, zawsze coraz bardziej boleśnie prawdziwe, że «Żniwo jest wielkie, ale robotników mało». Nagli nas prosić Ojca żniwa, aby wysłał dobrych robotników na żniwo. Nie tylko modlić się ze złożonymi rękami, ale modlić się aktywnie, czynem, pozytywnie współpracując w poszukiwaniu i wyborze dobrych powołań"- św. Jakub Alberion.

Modlitwa o powołania w pierwsze czwartki miesiąca są trwającą od dziesięcioleci praktyką Kościoła. Zapraszamy do włączenia się w modlitwę.

W naszej parafii, w I czwartek miesiąca - 6 czerwca - w intencji nowych powołań, o godz. 17.00 różaniec i adoracja, a o godz. 18.30 Msza św. w tej intencji. 


Modlitwa Jana Pawła II o powołania
Święta Rodzino z Nazaretu, wspólnoto miłości Jezusa, Maryi i Józefa, wzorze i ideale każdej rodziny chrześcijańskiej - Tobie zawierzamy nasze rodziny. Otwieraj serca rodzinnych wspólnot na wiarę, na przyjęcie słowa Bożego, na chrześcijańskie świadectwo, aby stawały się źródłem nowych i świętych powołań. Oświecaj umysły rodziców, aby otaczając swoje dzieci troskliwą opieką i mądrą miłością umieli prowadzić je nieomylnie ku dobrom duchowym i wiecznym. Kształtuj w duszach ludzi młodych prawe sumienie i wolną wolę, aby wzrastając w mądrości, latach i łasce umieli wielkodusznie przyjąć dar Bożego powołania. Spraw, abyśmy kontemplując i naśladując Twoją wytrwałą modlitwę, wielkoduszne posłuszeństwo, z godnością przeżywane ubóstwo i dziewiczą czystość, uczyli się wypełniać wolę Bożą i wspomagać z subtelną rozwagą tych spośród nas, którzy zostali powołani do bardziej radykalnego naśladowania Pana Jezusa, który za nas wydał samego siebie. Amen.

Modlitwa za powołanych jest potrzebna, ponieważ jest to konkretne wsparcie, które możemy ofiarować klerykom i księżom. Często jest to największy dar, który mogą otrzymać od drugiej osoby. Jest to również konkretna pamięć modlitewna. Świadomość, że ktoś o mnie pamięta, jest dla każdego kleryka i księdza wzmacniająca na drodze formacji.

Modlitwa o powołania w sytuacji, w której jesteśmy obecnie, jest niezbędna. Modlitwa o powołania jest prośbą do Boga o otwartość dla młodych ludzi w wyborze tej drogi życiowej. Jest to prośba o dar Ducha Świętego dla tych osób, aby były odważne i dały się poprowadzić Bogu.