Modlitwa o wybór nowego biskupa naszej diecezji:

Aby posłannictwo Chrystusa mogło trwać aż do końca czasów, apostołowie zatroszczyli się o swoich następców – biskupów, powierzając im troskę o przekaz wiary i uświęcenie Ludu Bożego. Przez posługę biskupów sam Jezus nadal głosi Ewangelię swojemu ludowi i dokonuje uświęcenia swojego ludu, zaś biskupi są świadkami Chrystusa wobec ludu, którym kierują i któremu służą.

Wszechmogący Boże, Tyś powierzył apostołom Kościół swój święty, błogosław ich następcom – naszym biskupom. Bądź z nimi, gdy głoszą ewangelię, towarzysz im w pracy apostolskiej, zlewaj przez ich ręce obfite łaski, aby uświęcali lud Twój.

Tobie w duchu pokory i dziecięcej ufności pragniemy powierzyć wszystkie intencje naszej diecezji. Udzielaj nam nieustannie daru prawdziwej Mądrości i szukania Prawdy, uprzedzaj swoim natchnieniem nasze czyny i wspieraj je swoją łaską, aby każde nasze działanie od Ciebie brało początek i w Tobie znajdowało dopełnienie.

Stajemy dziś przed Tobą we wspólnocie modlitwy jako dzieci tej ziemi, w oczekiwaniu na nowego Pasterza naszej diecezji. Spraw. Panie, abyśmy jako lud Twój wybrany, zdążali do Ciebie pod przewodnictwem nowego Biskupa, wspierali jego wysiłki duszpasterskie, przedłużali jego apostolskie działanie, upraszali nowe powołania do Winnicy Twojej.

Boże, wiekuisty Pasterzu wiernych, Ty troskliwie kierujesz Kościołem i rządzisz nim z miłością, spraw, niech Twój sługa, którego postawisz na czele naszej diecezji, prowadzi nas w imieniu Chrystusa, niech nas uświęca sprawując sakramenty i rządzi nami zgodnie z Twoją wolą.

Daj nam wszystkim, duchownym i świeckim, łaskę posłuszeństwa wobec nowego biskupa. Daj łaskę współpracy bez lęku, w prawdzie i miłości.

O Jezu, Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów. W szczególny sposób powierzamy Ci naszą diecezję; wytwórz w niej duchową atmosferę właściwą pierwszym chrześcijanom, aby stała się wieczernikiem modlitwy, w którym miłościwie spłynie na nas moc Ducha Świętego i Jego dary.

Te wielkie pragnienia naszych serc powierzamy przemożnemu wstawiennictwu Maryi, Matki Bożej: Pomnij o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o wstawiennictwo prosi. Tą ufnością ożywieni, do Ciebie, o Panno nad Pannami i Matko nasza, przychodzimy, modląc się o wybór nowego Pasterza dla naszej diecezji. O Matko Słowa Wcielonego, racz nie gardzić prośbami naszymi, ale je łaskawie wspomóż i wysłuchaj. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.