W liturgiczne wspomnienie św. Katarzyny Aleksandryjskiej - drugiej, obok św. Wojciecha, patronki naszej Parafii, o godz. 18.30 sprawowana była uroczysta suma odpustowa. Mszy św. przewodniczył i kazanie wygłosił ks. prałat Czesław Tomczyk - emerytowany kanclerz Kurii Sosnowieckiej. 

 

Ks. Prałat nawiązując do postaci św. Patronki przedstawił historię i rolę męczeństwa dla szerzenia chrześcijaństwa w świecie. "Przelana za wiarę krew męczenników nie jest daremna, ale staje się posiewem wiary" - mówił Kaznodzieja. Na zakończenie Eucharystii przed wystawionym Najświętszym Sakramentem odmówiliśmy litanię do św. Katarzyny i odśpiewaliśmy podniosłe "Te Deum". Mszę św. uświetnił występ chóru parafialnego, obecny był także sztandar "Przyjaźni Jaworznickiej".