W dniach 27-29 listopada odbywały się w Diecezji Sosnowieckiej wybory do Rady Kapłańskiej. Księża z Dekanatu św. Wojciecha i św. Katarzyny w Jaworznie głosowali w miniony czwartek.

 

Rada Kapłańska to organ doradczy biskupa diecezjalnego. W Diecezji Sosnowieckiej liczy ona 28 księży. 15 z nich wybranych zostanie w tajnych wyborach. W każdym dekanacie wszyscy księża pracujący w duszpasterstwie wybierają swoich przedstawicieli w głosowaniu tajnym.

 

„Wyborom do Rady Kapłańskiej nie towarzyszą emocje i kampania wyborcza, jaką znamy z wyborów parlamentarnych czy do rad miejskich. Księża wybierają po prostu swoich kolegów, których darzą szczególnym zaufaniem, wiedząc, że będą chcieli wziąć aktywny udział w pracach Rady Kapłańskiej" – powiedział jeden z księży.

 

Rada wybierana jest na kadencję, która trwa 5 lat. Znajdą się w niej kapłani trzech grup wiekowych: do 40. roku życia, od 40 do 60 lat i mający więcej niż 60 lat. Do Rady Kapłańskiej wchodzą z urzędu: biskup pomocniczy, kanclerz Kurii Diecezjalnej, wikariusze generalni, wikariusze biskupi, rektor Sosnowieckiego Seminarium Duchownego, ekonom diecezjalny, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego i dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej.

 

Kodeks Prawa Kanonicznego podkreśla, że Rada Kapłańska jest obowiązkowa w każdej diecezji, choć jest tylko organem doradczym biskupa: „W każdej diecezji winna być ustanowiona Rada Kapłańska, czyli zespół kapłanów, będący jakby senatem biskupa i reprezentującym prezbiterium. Jej zadaniem jest wspieranie biskupa w kierowaniu diecezją, zgodnie z przepisami prawa, ażeby możliwie najbardziej pomnażało się dobro pasterskie powierzonej mu części Ludu Bożego" (kan. 495).