Matko Jaworznicka

Ty zawsze byłaś dla nas drogą
do Serca Twojego Syna.

To Serce,
włócznią przebite na krzyżu,
stało się źródłem życia
i świętości dla wszystkich.

Przybliżaj do Boskiego Serca
osoby, rodziny, środowiska,
bo Serce to
- posłuszne aż do śmierci
- jest przebłaganiem
za grzechy nasze.

Niech będzie również źródłem
wszelkiej pociechy
dla wszystkich uciśnionych,
pokrzywdzonych i cierpiących.

Niechaj, o Matko,
za Twoim pośrednictwem,
Serce Odkupiciela
nie przestaje być
na jaworznickiej ziemi
Królem serc wszystkich

i celem ich, by wszyscy
"czerpali z Jego pełności". Amen.