W środę, 08 sierpnia 2018 roku, na Mszy św. o godz. 7.30 w naszej Kolegiacie zgromadzili się z całego miasta Jaworzna i okolic odważni ludzie, którzy mimo upałów zapragnęli pielgrzymować na Jasną Górę, by pokłonić się Maryi, naszej Matce i Królowej Polski. W tym roku jaworznickie pielgrzymowanie jest szczególnie wymowne. Od dwudziestu już bowiem lat Grupa Złota swoje kroki kieruje do Częstochowy. Jest to więc okazja, by Bogu Ojcu przez ręce Jasnogórskiej Pani podziękować za wszelkie łaski w tym czasie otrzymane.

Dlatego też Eucharystia sprawowana na rozpoczęcie XX Pieszej Młodzieżowej Pielgrzymki na Jasną Górę miała niezwykle dziękczynny charakter, co podkreślił we wprowadzeniu główny celebrans ks. Paweł Tracz - dyrektor Sosnowieckiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę. Wymowne kazanie wygłosił ks. Andrzej Krupa – przewodnik Grupy Złotej, który na zakończenie Mszy św. skierował słowa podziękowań pod adresem sponsorów i ks. Jarosława Piekarza, od którego wszystko się zaczęło. W uroczystej Mszy św. uczestniczyła również Pani Wiceprezydent Monika Bryl, a także Pani Maria Materla – Radna Sejmiku Województwa Śląskiego oraz Pan Maciej Stanek – Dyrektor Biura Poselskiego Posła na Sejm RP Dariusza Starzyckiego.

Po specjalnym błogosławieństwie nasi Pątnicy wyruszyli na pielgrzymi szlak do Olkusza, gdzie mieli mieć pierwszy nocleg. Na Jasną Górę dotrą tradycyjnie 13 sierpnia. Nad całością panuje oczywiście charyzmatyczny przewodnik Grupy Złotej – ks. Andrzej, a ojcem duchownym jest skromny ks. Zbyszek. O piękny śpiew troszczy się sekcja muzyczna z Michałem na czele, o bezpieczeństwo Pielgrzymów dbają porządkowi, którym szefuje Dawid Domagalski, a o noclegi dbają kwatermistrze z Piotrem Bieniem na czele. Nie jest tajemnicą, że Grupa Złota jest jedyną grupą pielgrzymkową Diecezji Sosnowieckiej, która od samego początku oferuje swoim uczestnikom dwudaniowe przepyszne posiłki, które przygotowuje pielgrzymkowa kuchnia i jej szef Patryk Ptasiński.

Wszyscy nasi Pielgrzymi proszą o modlitwę w ich intencji, by szczęśliwie dotarli na Jasną Górę, a sami obiecują codzienną modlitwę, za tych, którzy pozostali w swoich domach.