Komunikat Biskupa Sosnowieckiego
dotyczący zasad obowiązujących na pieszych pielgrzymkach diecezjalnych
na Jasną Górę

Zgodnie z Wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego dla organizatorów ruchu pielgrzymkowego z dnia 13 maja 2021 roku, w tym roku diecezjalne pielgrzymowanie na Jasną Górę odbędzie się w tradycyjnych terminach tzn. 9–13 sierpnia z Olkusza oraz 23–25 sierpnia z Będzina.

Mając na uwadze bieżącą sytuacje sanitarno-epidemiologiczną w czasie diecezjalnej pielgrzymki w tym roku będą obowiązywać następujące zasady:

1. Zapisy na pielgrzymkę odbywają się w parafii, a osobą odpowiedzialną za zapisy jest ksiądz proboszcz.

2. Przy zapisach obowiązywać będą dwie listy. Na jednej zapisujemy tylko osoby zaszczepione, które przy zapisywaniu się okażą potwierdzenie otrzymania pełnego cyklu szczepień przeciwko COVID–19 szczepionką zarejestrowaną w Unii Europejskiej. To potwierdzenie (wersja papierowa lub elektroniczna) pielgrzym musi mieć przy sobie w trakcie pielgrzymki.
Na drugiej liście zapisujemy osoby niezaszczepione. Sanepid rekomenduje, aby maksymalna liczba niezaszczepionych pątników nie przekroczyła 300 osób – na tę listę wpisujemy także dzieci, które nie zostały zaszczepione pełnym cyklem. Jeśli ktoś będzie przy zapisie deklarował, że pełny cykl szczepień zakończy po terminie zapisu a przed wyruszeniem pielgrzymki, należy zaznaczyć to przy nazwisku tej osoby.
Ponadto przy zapisach, osoby chcące uczestniczyć w pielgrzymce, mają wypełnić i podpisać Zgodę na przetwarzanie danych osobowych (RODO) oraz Zgodę na pomiar temperatury ciała (zob. Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla organizatorów ruchu pielgrzymkowego z dnia 13 maja 2021 roku, nr B 3).

3. Zapisy pielgrzymów trwają do 27 czerwca 2021 roku.

4. W kwestiach noclegów obowiązują zasady: Pielgrzymi wyruszający z Olkusza nocują pod namiotami, zaś pielgrzymi wyruszający z Będzina w szkołach, remizach lub pod swoimi namiotami. Nie ma noclegów w kwaterach prywatnych. Jeśli nie będzie możliwości noclegów w szkołach, remizach czy też pod swoimi namiotami, możliwe jest zorganizowanie przez przewodnika grupy codziennego transportu z dowozem na trasę pielgrzymki i na nocleg. Pielgrzym przy zapisie musi zadeklarować formę noclegu w czasie pielgrzymki. Informacje te należy koniecznie umieścić na liście.

5. Każdy pielgrzym winien być zaopatrzony w środki dezynfekujące.

Wytyczne GIS dla organizatorów ruchu pielgrzymkowego podczas stanu epidemii COVID-19 w Polsce