Czyim jest patronem?

Małżeństw pragnących potomstwa – wielu małżonków mających trudności z poczęciem dziecka po modlitwie do św. Stanisława otrzymuje dar potomstwa.

Rodziców oczekujących narodzin dziecka – matki proszą św. Stanisława o opiekę nad nimi w okresie oczekiwania na narodziny, a także polecają swoje nienarodzone dzieci, aby przyszły na świat zdrowe i cieszyły się błogosławieństwem Boga; ma to szczególnie miejsce wtedy, kiedy ciąża jest zagrożona, lub gdy są jakiekolwiek komplikacje.

Dzieci mających trudności w nauce – św. Stanisław, kiedy jako dziecko został posłany do szkoły, nie mógł się nauczyć alfabetu. Z tego powodu został posłany do pasania owiec. Po oświeceniu przez łaskę Boga stał się zdolnym uczniem, a potem jednym z najwybitniejszych umysłów XVII wieku w Polsce.

Osób, których życie jest zagrożone – za życia św. Stanisław wiele razy znajdował się w niebezpieczeństwie śmierci i został ocalony; po śmierci przychodzi z pomocą tym, których życie jest zagrożone np. drogę do kanonizacji otworzył cud uzdrowienia kobiety w stanie agonalnym.

Osób pragnących wyzwolić się z różnego rodzaju uzależnień, zwłaszcza z alkoholizmu – za życia był abstynentem, a marianom, swoim duchowym synom, polecił abstynencję jako formę uczczenia Jezusa Chrystusa na krzyżu.

Beatyfikacja i kanonizacja.
Ojciec Stanisław już za życia uważany był za świętego. Jego proces beatyfikacyjny rozpoczął się w 1767 roku. Już w 1764 roku Sejm Koronacyjny króla Stanisława Augusta przedłożył prośbę do Ojca Świętego o kanonizację ojca Papczyńskiego. Do Stolicy Apostolskiej wpłynęło wiele próśb od biskupów, wyższych przełożonych zakonnych i wysokich urzędników państwowych. Niestety, z powodu rozbiorów Polski i wojen w Europie, proces został przerwany. Wznowiono go dopiero w 1952 roku.

W dniu 13 czerwca 1992 roku bł. Jan Paweł II ogłosił Dekret o heroiczności cnót ojca Stanisława. W roku 2006 Ojciec Święty Benedykt XVI zatwierdził cud ożywienia martwego płodu w łonie matki za wstawiennictwem ojca Stanisława. 16 września 2007 roku, legat papieski kardynał Tarcisio Bertone w imieniu Ojca Świętego Benedykta XVI, w Sanktuarium Matki Bożej w Licheniu, wyniósł Ojca Stanisława Papczyńskiego do chwały ołtarzy. Po 9 latach, po kolejnym udokumentowanym cudzie uzdrowienia kobiety w stanie agonalnym, 5 czerwca 2016 roku w Rzymie, papież Franciszek kanonizował o. Stanisława, a tym samym ukazał go jako wzór do naśladowania dla całego Kościoła Powszechnego.

Liturgiczne wspomnienie św. Stanisława Papczyńskiego jest 18 maja. 

Modlitwa o szczególną łaskę za wstawiennictwem św. Stanisława Papczyńśkiego.
Święty Ojcze, łaskawy orędowniku u Boga, obrońco uciśnionych i patronie zagrożonego życia, zawsze gorliwie służyłeś Jezusowi i Jego Niepokalanej Matce, dla ratowania dusz nieśmiertelnych i litowałeś się nad wszelka nędzą. Ufny w Twoje wstawiennictwom uciekam się do Ciebie i proszę, abyś nie odmawiał mi swej pomocy. Wyjednaj mi u Boga łaskę, o którą Cię proszę i pomóż mi pełnić w całym moim życiu wolę Ojca Niebieskiego. Amen

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…