Penitencjaria Apostolska udzieliła przywileju odpustu zupełnego na czas od 25 marca 2023 r. do 2 lutego 2024 r. dla bazyliki w Katowicach-Panewnikach z racji na 800-lecie pierwszej stajenki zbudowanej przez św. Franciszka.
Odpust zupełny można zyskać pod zwykłym warunkami (stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii św., modlitwa w intencjach Papieża) oraz odmawiając modlitwę jubileuszową do Dzieciątka Jezus:

Dziecię Jezus, przychodzisz do nas z nieba,
aby przynieść nam zabawienie.
Rodzisz się z Maryi Dziewicy w ubogim żłóbku
w Betlejem i obdarzasz świat swoim pokojem.
Jesteś wśród prostych pasterzy, przychodzą do Ciebie
królowie, przychodzę i ja, podobnie jak św.
Franciszek z Asyżu z otwartym sercem i gorącą wiarą.
Przyjmij Panie mój pokłon i moją skromną modlitwę:
Niech Twoje błogosławieństwo towarzyszy
Kościołowi, Ojczyźnie, mojej rodzinie,
bliskim, a także wszystkim potrzebującym i uciskanym.
Ześlij Boże Dziecię swoje łaski zwłaszcza dzieciom,
rodzicom, dziadkom.
Niech małżeństwa cieszą się zdrowym potomstwem.
Obdarz swoją Miłością każdego człowieka, który
przez Ciebie został odkupiony.
Niech prawda o twoim Wcieleniu przyniesie światu
nadzieję i radość.
Niech w ludzkich sercach zapłonie na zawsze Twa
Miłość. Amen.

Panewniki od Jaworzna dzieli jedynie 30 km. Warto skorzystać z wielkiego przywileju i łaski.