W łączności z całą Ojczyzną również nasza Parafia i miasto Jaworzno z racji 18 rocznicy śmierci Jana Pawła II wyraziła wdzięczność za Jego pontyfikat.
Przez złożenie wieńca i modlitwę za wstawiennictwem św. Papieża Polaka z całą wspólnotą parafialną potwierdziliśmy jak ważną jest postacią dla nas, nasz rodak – św. Jan Paweł II. Św. Janie Pawle II - módl się za nami.