Dzień Pierwszej Komunii Świętej – pamięta się go zazwyczaj do końca życia.
14 maja i 21 maja w naszej parafii odbyły się Uroczystości I Komunii Świętej. Wszystkim uroczystościom przewodniczył ks. Prałat, wygłaszając do dzieci, rodziców i zaproszonych gości homilię.
Pierwsza Komunia Święta jest wielkim wydarzeniem dla parafii i dla całej rodziny, która przeżywa spotkanie dziecka z Jezusem Eucharystycznym. Przez cały rok katechetyczny, począwszy od września, trwają przygotowania do tego wyjątkowego dnia i święta.
Do Pierwszej Komunii przystępuje dziecko przygotowane, które świadomie i w pełni będzie uczestniczyło w Eucharystii. Ten dar zmienia życie człowieka i jednoczy go z Bogiem. Rodzice i bliscy powinni towarzyszyć dziecku w tej niepowtarzalnej drodze zgłębiania tajemnicy sakramentu Eucharystii. Jest rzeczą ważną, by rodzice, którzy są pierwszymi katechetami swoich dzieci, mieli w całej pełni świadomość swojej odpowiedzialności za jak najlepsze ich przygotowanie do tego sakramentu.


W tym roku uroczystości I Komunii świętej ze Szkoły Podstawowej nr 16 przygotowywała s. Danuta, ze Szkoły Podstawowej nr 13 - ks. Marcin, a ze Szkoły Podstawowej nr 1 - ks. Artur. Przystąpiło do I Komunii świętej łącznie - 107 dzieci. Bóg zapłać wszystkim za zaangażowanie i wniesiony trud w przygotowanie tych pięknych uroczystości w naszej kolegiacie. Dzieciom życzymy wzrastania w miłości do Jezusa obecnego realnie w Eucharystii.