Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Maryjo, módl się za nami,
Święty Wojciechu, patronie nasz,
Święty Wojciechu, męczenniku i wyznawco,
Święty Wojciechu, urodzony na czeskiej ziemi,
Święty Wojciechu, wszelkimi cnotami ozdobiony
Święty Wojciechu, mężu według Serca Bożego,
Święty Wojciechu, dobrym przykładem owcom swoim przyświecający,
Święty Wojciech, pasterzu gorliwie o zbawienie dusz Twej owczarni dbający,
Święty Wojciechu, złe obyczaje wykorzeniający,
Święty Wojciechy, nad występkami ubolewający,
Święty Wojciechu, postami ciało swe umartwiający,
Święty Wojciechu, wierny naśladowco Chrystusa Pana,
Święty Wojciechu, Węgrom, Prusom i Polakom światło wiary niosący,
Święty Wojciechu, u pogan wobec śmierci nieustraszony,
Święty Wojciechu, wiarę Chrystusową męczeństwem potwierdzający,
Święty Wojciechu, za słowo Chrystusa śmierć panoszący,
Święty Wojciechu, patronie i opiekunie Ojczyzny naszej,
Święty Wojciechu, patronie uciśnionych ubogich ludzi,
Święty Wojciechu, dobry Pasterzu,
Święty Wojciechu, chwało ozdobo Ojczyzny naszej,
Święty Wojciechu, wzorze duchowieństwa,
Święty Wojciechu, drogo do życia wiecznego,
Abyśmy z grzechów powstali,
Abyśmy do stałości w wierze świętej powrócili,
Abyśmy otrzymali miłosierdzie za przyczyną świętego Wojciecha,
Abyśmy żyjąc według przykazań Bożych, żywot wieczny otrzymali,
Abyśmy razem z świętym Wojciechem Ciebie chwalili,

Baranku Boży który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

W.: Przez zasługi Świętego Wojciecha,
O.: Chryste, nas wysłuchaj.

Módlmy się
Boże, ty umocniłeś nasz naród w wyznawaniu Twego imienia przez nauczanie i chwalebne męczeństwo świętego Wojciecha, biskupa, spraw prosimy, aby ten, który na ziemi głosił naszym przodkom wiarę, wstawiał się za nami w niebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.