Wszechmogący, wieczny Boże, klęcząc u Grobu Św. Wojciecha, który za życia swego był narodowi naszemu przykładem wiary i przyjacielem, a teraz przed obliczem Twego Majestatu jest naszym Orędownikiem błagamy Cię wysłuchaj łaskawie modlitwy, które do Ciebie przez wstawiennictwo Świętego męczennika zanosi wierny lud Twój. Ty zaś, Matko Boża Królowo Polski i Wniebowzięta Patronko tego świętego Kościoła Gnieźnieńskiego, okaż nam dobrotliwość swego Niepokalanego Serca. Święty Wojciechu, któryś w zaraniu narodu naszego utwierdził go w wierze, uproś nam umiłowanie prawdy przedwiecznej. Święty Wojciechu, któryś w duszę polską wszczepił cześć i miłość ku Bogarodzicy Dziewicy, wyproś nam lej przemożną opiekę. Święty Wojciechu, prawa Bożego głosicielu nieugięty, wyproś kapłanom polskim ducha żarliwości i apostolstwa. Święty Wojciechu, darem rady osobliwie obdarzony, któryś utwierdzał królów w wierze świętej, wyproś rządcom państwa zrozumienie woli Bożej i światło w rządach. Święty Wojciechu, któryś życie oddał za wiarę świętą, wyproś nam stałość i męstwo w wyznawaniu Chrystusa życiem całym. Święty Wojciechu, któryś czuwał nad narodem naszym w dniach chwały i upadku, wyproś nam trwałą wierność Kościołowi Świętemu. Święty Wojciechu, którego wstawiennictwu zawdzięczamy odzyskanie wolności, wyproś Ojczyźnie naszej ducha jedności i zgody. Niech Cię wielbi, Panie Boże nasz lud polski przy Grobie świętego Męczennika, by jego krew ofiarna wyjednała narodowi dalsze Twe łaski i opiekę. Przez zasługi św. Wojciecha, udziel nam Boże, grzechów odpuszczenia. Przez zasługi świętego Wojciecha naucz nas, Boże, odradzać się przez łaskę świętych sakramentów, żyć w pobożności i trwać w miłości Twojej. Przez zasługi świętego Wojciecha spraw, Boże, aby Polska życiem chrześcijańskim chwałę Ci oddawała. Przez zasługi św. Wojciecha spraw Boże, aby naród polski swych świętych posłannictw dopełnił. Przez zasługi św. Wojciecha spraw Boże, abyśmy wszyscy po cnotliwym życiu rajskiego wesela dostąpić mogli Amen.