Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tegorocznych Kaplicy Adoracji ("Ciemnicy") i Grobu Pańskiego. Składamy te podziękowania na ręce Siostry Danuty.

 

22 listopada jest dniem wspomnienia św. Cecylii - patronki muzyki kościelnej.

W tym roku sytuacja epidemiologiczna uniemożliwiła radosne uczczenie Jej święta. Zamilkł chóralny śpiew, lecz naszych serc nic ugasić nie zdoła.

Napełnieni wiarą, nadzieją i ufnością posyłamy duchownym w naszej Kolegiacie i wszystkim parafianom najserdeczniejsze pozdrowienia oraz życzenia zdrowia, dobrych myśli i cierpliwości na powrót normalnych dni
- Chór Parafialny i Organista Wojciech.

Święta Cecylio, módl się za nami!

Każdego roku, 22 listopada, obchodzimy liturgiczne wspomnie św. Cecylii - patronki muzyki kościelnej, muzyków, chórzystów i organistów. Z tej okazji Ks. Prałat Eugeniusz Cebulski przewodniczył Mszy św. w intencji naszych Organistów: Pana Wojciecha Gawlasa i Pana Ludwika Wisiorka oraz Chóru Parafialnego i Scholi przy naszej Kolegiacie.

W środę, 22 listopada na Mszy świętej o godz. 18.30 w naszej kolegiacie uczciliśmy św. Cecylię – patronkę śpiewu, muzyki kościelnej, chórów i organistów. Nie znamy wprawdzie jej związków z muzyką (prawdopodobnie grała na organach, być może na harfie), ale według fragmentu jednej z antyfon wiemy, że gdy muzycy stroili instrumenty na weselne pieśni przed jej ślubem z Walerianem, ona wyśpiewywała w sercu chwałę Bogu. Ks. Prałat Eugeniusz Cebulski, który przewodniczył uroczystej liturgii modlił się przez wstawiennictwo św. Cecylii za naszych Panów Organistów: Ludwika i Wojciecha, za nasz Parafialny Chór z opiekunem ks. Adrianem na czele, a także za zespoły wokalno – instrumentalne działające w naszej parafii.

Wspomnienie św. Cecylii, obchodzone 22 listopada, jest coroczną okazją do świętowania dla osób należących do chóru parafialnego.

"Co znaczy śpiewać z radością? Znaczy to, aby rozumieć, że nie można wyrazić słowami tego, co śpiewa się sercem." św. Augustyn

Mając na uwadze piękno sprawowanej liturgii w naszej Kolegiacie, powstała inicjatywa utworzenia chóru parafialnego.